Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

De Voedselbank Haarlem en Omstreken is een ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw financiële giften fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. U kunt via de website van de belastingdienst controleren of een vereniging of stichting voldoet aan de  ANBI-criteria.

Publicatie eigen internetsite ANBI's

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:

▪    de naam van de instelling: zie logo boven deze pagina

▪    het RSIN/fiscaal nummer: zie pagina Contact

▪    de contactgegevens: zie pagina Contact

▪    de Doelstelling

▪    het Beleidsplan

▪    de bestuurssamenstelling: zie pagina Bestuur

▪    de namen van de bestuurders:  zie pagina Bestuur

▪    het beloningsbeleid

▪    een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie pagina Jaarverslagen

▪    een financiële verantwoording: zie pagina Jaarrekeningen