Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.


Serve The City in actie voor de Voedselbank. Op 3 november was Serve The City op diverse plaatsen druk doende met allerlei vrijwilligersactiviteiten. Ze wilden ook graag iets doen voor de voedselbank. Net als in het voorjaar kwamen ze ons helpen bij het inzamelen van voedsel bij de Vomar aan het Leonardo Da Vinciplein. En met een mooi resultaat want de actie leverde 28 volle kratten met levensmiddelen op.