Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.


Maandag 28 oktober 2013 bracht burgemeeester Bernt Schneiders een werkbezoek aan de Voedselbank. Hij nam alle tijd om zich uitvoerig te laten informeren over de klanten van de Voedselbank (momenteel meer dan 300) en de manier waarop de Voedselbank hen ondersteunt. HIj toonde zich onder de indruk van de inzet en de professionaliteit waarmee de vele medewerkers van de Voedselbank (allemaal vrijwilligers!) hun werk verrichten. Hij liet daarbij ook duidelijk blijken dat hij het werk van de Voedselbank een warm hart toedraagt en zich er ook van zijn kant voor wil inzetten, dat dat door kan gaan. Bedankt, burgemeester, u heeft ons met uw bezoek weer een hart onder de riem gestoken!