Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.


Het is elke keer weer verrassend hoe ongelooflijk goedgeefs het Zandvoorts winkelend publiek is tijdens de inzamelacties voor de Voedselbank. Ook afgelopen zaterdag liep de actie weer als een trein. Een flinke groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers was de hele dag hiervoor druk in de weer. En het leverde een fantastisch resultaat op. Maar liefst 71 zeer volle kratten konden aan het eind van de dag bij de Voedselbank afgeleverd worden. Een mega-opbrengst waar we enorm blij mee zijn en waarvoor we alle betrokkenen graag heel hartelijk willen bedanken!