Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Per 1 januari 2018 zijn de normbedragen weer verruimd die bepalen of men recht heeft op een voedselpakket. 
Het basisbedrag per huishouden is nu € 130 (was € 120)
Het basisbedrag per persoon is nu € 85 (was € 80)
Kijk voor meer informatie op: http://voedselbankhaarlem.nl/index.php/voedselpakket/aanvraag