Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Rabobank Stimuleringsfonds 700x550
Voedselbank Haarlem en omstreken dankt RABO Stimuleringsfonds voor de gulle donatie die wij hebben ontvangen.
Wij voelen ons enorm gesteund in het werk dat wij doen voor onze klanten. Hartelijk dank!