Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Per 1 februari is Anga Veldhuizen terug in de functie van bedrijfsleider Voedselbank Haarlem en omstreken.
Zij zal in ieder geval de komende maanden aanblijven. 
Anga vervangt Fulbert Nijpels. Het bestuur dankt Fulbert voor het werk dat hij sinds medio 2016 heeft verricht voor de voedselbank en wenst hem alle goeds in de toekomst.