Per 1 februari is Anga Veldhuizen terug in de functie van bedrijfsleider Voedselbank Haarlem en omstreken.
Zij zal in ieder geval de komende maanden aanblijven. 
Anga vervangt Fulbert Nijpels. Het bestuur dankt Fulbert voor het werk dat hij sinds medio 2016 heeft verricht voor de voedselbank en wenst hem alle goeds in de toekomst.
Content ©2015 - 2020 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Design ©2015 - 2020 GayleWeb