Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2017 st maartencollecte1 200 x 257 met randAfgelopen december is in een aantal Rooms-katholieke kerken in en rond Haarlem de St. Maartencollecte gehouden waarvan de opbrengst speciaal bestemd was voor Voedselbank Haarlem en omstreken. Deze collectes werden op touw gezet door de Parochiële Caritas-instellingen Kennemerland. De prachtige opbrengst van deze gezamenlijke collectes werd met een symbolische cheque overhandigd aan penningmeester Hans Redeker van het bestuur van Voedselbank Haarlem en omstreken (foto). Dit vond plaats in de RK Bavo-basiliek aan de Leidsevaart.

Voorafgaand aan deze collectes werd er aan de kerkgangers het een en ander verteld over het werk en de noodzaak van de voedselbank. Voedselbank-voorzitter Armand Hamers sprak in de RK-Bavo de kerkgangers toe. In twee andere RK-kerken (in Overveen en Bloemendaal) deed bestuurslid klantenzaken Mariska Beerens hetzelfde.