Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

corona 245 x 265We hebben in verband met het sluiten van een kinderdagverblijf, scholen en restaurants heel veel eten ontvangen. Veel fruit, zuivel, groente, kaas en vleeswaren.

Wat geweldig dat toch veel mensen in deze vervelende tijd aan de voedselbank denken!
Hartelijk dank namens al onze klanten.