Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

350 x 522                  2020 05 VB advertentie dank donateurs 380 x 421
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Voedselbank Haarlem en omstreken hebben wij een dankadvertentie laten plaatsen in het Haarlems Dagblad van zaterdag 23 mei. Gericht aan eenieder die de afgelopen tijd ons financiëel en materieel heeft ondersteund.

Lees hiernaast de advertentie met daarin, van onze voorzitter, de heldere verwoording van onze enorme waardering.