Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2020 01 20 VB donatie kerkNamens twee Haarlemse diaconieën, die van de Protestante Wijkgemeente Haarlem-centrum en van de Lutherse Kerk, kwam Henk Vonk (foto) vandaag, 20 januari, iets heel moois brengen.
De heer Vonk: "In de adventstijd voor Kerst werd in Grote of St. Bavokerk de broodbankactie dit jaar digitaal gehouden in verband met de corona. Het thema was één van de werken van Barmhartigheid: ‘de hongerigen voeden.’ Vele gevers konden via de doneerknop op de website van de Bavo de waarde van een diaconiebroodje overmaken. De totale opbrengst was 591,45 euro. Dit bedrag gaat namens de diaconieën naar Voedselbank Haarlem en omstreken."

De prachtig gemaakte symbolische cheque werd door Henk Vonk overhandigd aan bedrijfsleider Anga Veldhuizen. Onder dankzegging liet zij weten dat er vast wat fijn-en-nuttigs zal worden aangeschaft voor de klanten van de voedselbank.
Ook namens hen hartelijk dank!