Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2021 01 25 VB cheque CaritasTraditioneel wordt in november, rond de Werelddag van de Armen, in de Rooms-Katholieke kerken gecollecteerd voor de Caritas die zorg biedt aan alle naasten. De opbrengst wordt jaarlijks geschonken aan een Goed Doel dat van belang is voor het gehele parochiegebied Haarlem & Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort (BOAZ). In deze complexe coronatijd is gekozen voor een extra kerstbijdrage aan Voedselbank Haarlem en omstreken. Dat velen de voedselbank een warm hart toedragen is duidelijk, want het prachtige bedrag van € 7.194,50 kon voor de Kerst aan hen overgemaakt worden! Dit is inclusief een mooie bijdrage van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI) uit eigen beschikbare middelen. Giften die later zijn binnengekomen worden vanzelfsprekend nog nagestort.

Op 19 januari werd door de heer Co Schouten (foto) namens Caritas de cheque overhandigd aan bedrijfsleider Anga Veldhuizen. Voedselbank Haarlem e.o. was blij verrast met deze gift en aandacht voor hun klanten. De RK-Caritas wenst ieder het allerbeste toe voor 2021! Namens onze klanten HARTELIJK DANK!