Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2021 12 22 VB kerstdonaties 350 x 271Het is, zoals gewoonlijk in de kerstweek, behoorlijk druk op de Amsterdamsevaart. Er worden weer volop spullen ingezameld voor de klanten van de voedselbank. Heel veel scholen doen ook dit jaar weer mee aan de jaarlijkse kerstactie. Door de lockdown was er voor deze acties aanzienlijk minder tijd beschikbaar, dus de druk stond erop. Toch hebben de leerlingen en hun ouders weer geweldig hun best gedaan!

Op de foto is te zien hoe het team vrijwilligers onder leiding van bedrijfsleider Anga Veldhuizen hard aan het werk is alle spullen uit te sorteren voor de klanten. Met dank aan in dit geval basisschool De Cirkel, die zojuist heel veel levensmiddelen en andere artikelen bij de voedselbank heeft binnengebracht.

Hartelijk dank, namens onze klanten, aan alle gulle gevers!