Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2022 05 01 VB lintje Anga 350 x 334.... mevrouw Anga Veldhuizen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dinsdag 26 april 2022 kreeg Anga in de prachtige Gravenzaal het lintje opgespeld door de burgemeester van Haarlem, dhr. Wienen. Vanwege haar grote verdienste als bedrijfsleider van Voedselbank Haarlem en omstreken, een functie die zij al 16 jaar vervult. Zij is, in de woorden van de burgemeester, eigenlijk de spil waar het bedrijf om draait.

Anga wist, zoals het hoort, helemaal van niets, werd met een smoes naar het stadhuis op de Grote Markt gelokt - er zou 'n gesprek met de wethouder plaatsvinden voor, misschien, een nieuw pand voor de voedselbank. Familie van Anga (haar broer, haar 4 zoons met hun vriendinnen) was vooraf op de hoogte gebracht en moest proberen ongezien het stadhuis in te komen. Dat lukte, maar op enig moment drong toch de ware reden tot haar door. De emoties sloegen toe bij haar, we kennen Anga. Toch lukte het haar te genieten van het moment. Ze werd mooi toegesproken en kreeg een prachtig boeket bloemen.

Na afloop van de feestelijkheden was Anga de Gravenzaal nog niet uit of ze werd gebeld vanuit de Amsterdamsevaart. Er was daar lichte paniek ontstaan door de toeloop van Oekraïners die voor de deur stonden en om hulp vroegen. Meteen stond Anga weer in de crisisstand, luisterde en reageerde direct met een besluit waar de vrijwilligers mee aan de slag konden. Zo kennen wij haar ook.
We hebben met haar en de familie een feestelijke lunch genoten in de stad, waarna Anga snel weer naar de voedselbank fietste.
Enkele foto's zijn alvast pijlhier te zien. Later volgen er meer.