Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.


Op 4-10-2012 gingen 85 medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse  Zaken een dagje naar Haarlem. In plaats van rechtstreeks naar de Bavo kerk op de Grote Markt of het Teijler museum te rijden brachten ze eerst een bezoek aan onze voedselbank. Met veel interesse luisterden zij naar de uitleg van het reilen en zeilen van de voedselbanken tijdens een rondleiding in ons gebouw aan de Oostvest. Het bleef niet alleen bij een bezoek. Zij doneerden een pak luiers waarmee we alle ouders met jonge kinderen konden verblijden.