Bernt Schneiders
Positie:
voorzitter
Adres:
Haarlem
Telefoonnummer:
06 20300613
Overige informatie:

Verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken, beleidsontwikkeling, het leiden van de vergaderingen en voor het onderhouden van de relaties met relevante externe organisaties. Content ©2015 - 2019 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.