Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Contactpersoon

Positie:
secretaris

Overige informatie

Overige informatie
Verantwoordelijk voor het voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen, correspondentie, jaarverslag, archiefbeheer, drukwerk, de interne communicatie en de relatie met de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling.