Binnert Onderwijzer
Positie:
secretaris
Adres:
Hoofddorp
Telefoonnummer:
06 39125080
Overige informatie:
Verantwoordelijk voor het voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen, correspondentie, jaarverslag, archiefbeheer, drukwerk, de interne communicatie en de relatie met de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling.
Content ©2015 - 2019 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.