Hans Redeker
Positie:
penningmeester
Adres:
Haarlem
Telefoonnummer:
023 5749028
Overige informatie:
Verantwoordelijk voor het financiële beheer, waaronder betalingen, boekhouding, budgetbewaking en periodieke financiële verslaggeving.
Content ©2015 - 2019 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.