Stef van Harlingen
Positie:
penningmeester
Overige informatie:
Verantwoordelijk voor het financiële beheer, waaronder betalingen, boekhouding, budgetbewaking en periodieke financiële verslaggeving.
Content ©2015 - 2022 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Design ©2015 - 2022 GW33 Hosting