Bart Padberg
Positie:
lid | pr&communicatie/vrijwilligerszaken
Overige informatie:
* Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  publiciteit naar de buitenwereld en draagt ook bij aan de interne communicatie.

* Verantwoordelijk voor alle vrijwilligerszaken binnen Voedselbank Haarlem e.o. Betrokken bij de werving, selectie en zo nodig begeleiding van de ongeveer 100 vrijwilligers.
Content ©2015 - 2023 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Design ©2015 - 2023 GW33 Hosting