Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Contactpersoon

Bart Padberg
Positie:
lid | pr&communicatie/vrijwilligerszaken

Overige informatie

Overige informatie
* Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  publiciteit naar de buitenwereld en draagt ook bij aan de interne communicatie.

* Verantwoordelijk voor alle vrijwilligerszaken binnen Voedselbank Haarlem e.o. Betrokken bij de werving, selectie en zo nodig begeleiding van de ongeveer 100 vrijwilligers.