Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

• het bieden van hulp aan mensen die in armoede leven 
• het tegengaan van de verspilling van goede levensmiddelen 
• het signaleren van problemen in de hulpverlening aan mensen die in de knel zitten De Voedselbank Haarlem tracht deze doelstellingen te bereiken door voedseloverschotten en andere levensmiddelen in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen aan hulpbehoevende minima.

In Haarlem en omstreken ontvangen zo'n 250 gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven, wekelijks een voedselpakket. Het gaat in totaal om ongeveer 600 mensen. Iedere dinsdag worden via de uitdeelpunten deze pakketten uitgedeeld.

De Voedselbank Haarlem wil zo een bijdrage leveren aan de vermindering van verborgen armoede. Zij zoekt daarvoor de steun van bedrijven en fondsen en streeft er naar haar werk in goede samenwerking met plaatselijke overheid te doen.

De Voedselbank werkt nauw samen met de Stichting Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van landelijk opererende bedrijven ook aan de inwoners van Haarlem en omstreken ten goede te laten komen.