Hoewel de coronacrisis nu beteugeld lijkt en we de supermarktacties (sma's) weer hadden kunnen hervatten, heeft het bestuur besloten voorlopig deze acties te stoppen. De supermarkten hebben de gang naar de voedselbank nu zelf gevonden, maken daar ook in toenemende mate gebrruik van. Er is dus momenteel genoeg voorraad aan voedingsproducten.

sma 2   
Dit is zoals het was, en hoe het ooit ook weer terugkeert: 

Eens in de 14 dagen houden wij op zaterdag van 10-18 uur supermarktacties. Bij steeds wisselende locaties.
Wij delen dan flyers uit en nodigen het winkelend publiek uit een of meer extra boodschappen te doen voor klanten van de voedselbank. Na betaling kunnen de mensen de boodschappen bij de supermarktploeg van de voedselbank inleveren. Die zorgt voor het inpakken van de ontvangen producten in kratten en voor het vervoer naar de voedselbank. Daar vindt de verdere verdeling naar onze klanten plaats.
Zo kunnen wij aan diegenen die dat nodig hebben, wekelijks een voedselpakket blijven verstrekken.
Content ©2015 - 2022 Voedselbank Haarlem. Alle rechten voorbehouden.
Design ©2015 - 2022 GW33 Hosting