Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

Het aanvragen van een voedselpakket kan uitsluitend via één van de hulpinstanties met wie wij samenwerken!
Van daaruit vindt u vanzelf welk wijkteam u verder zal helpen: 

Wat is de norm?
De normbedragen zijn opnieuw verhoogd. Per 1 januari 2024 is het basisbedrag per huishouden € 200 en voor elk persoon komt daar € 115 bij. Kijk hieronder wat dat voor uw situatie betekent.

Toelatingsnorm 2024   in euro’s per maand
1-persoon   315  (200 + 1 x 115)
2 volwassenen   430  (200 + 2 x 115)
1 volwassene en 1 kind   430  (200 + 2 x 115)
1 volwassene en 2 kinderen   545  (200 + 3 x 115)
2 volwassenen en 2 kinderen   660  (200 + 4 x 115)
1 volwassene en 3 kinderen   660  (200 + 4 x 115)
5 personen   775  (200 + 5 x 115)
6 personen   890  (200 + 6 x 115)
   enzovoort ....  

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Nieuw is ook dat er rekening wordt gehouden met meer uitgavenposten.

 1. Hoe bereken ik of de norm voor mij van toepassing is?
  Door uw inkomsten bij elkaar op te tellen en daar uw vaste lasten van af te trekken.

 2. Welke inkomsten moet ik opgeven?
  Loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen; huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingkorting. Kinderbijslag, vakantiegeld of studiefinanciering van uw inwonende kinderen en van uzelf hoeft niet als inkomen te worden opgegeven. Daar staat tegenover dat kosten voor kinderen of vakantie (reiskosten, studiekosten, sport) ook niet als vaste lasten kunnen worden afgetrokken. 

 3. Welke vaste lasten mag ik aftrekken?
  • Huur of hypotheeklasten, energie, water.
  • Schuldaflossing, mits de schulden worden verkleind en geen nieuwe schulden worden gemaakt.
  • Verzekeringen: WA-, inboedel-, opstal-, begrafenis- en zorgverzekering.
  • Reservering eigen risico zorgverzekering: € 30 per maand.
  • Telecom (=TV, internet, bellen vast+mobiel): € 60 per maand.
  • Overige bijzondere lasten alleen na speciale toestemming

 4. Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
  Om u te helpen bij het zoeken van een oplossing voor uw problemen werken wij samen met 'Sociaal Wijkteam Haarlem', 'Stichting WIJ Heemstede' en 'Stichting Pluspunt'. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient u daarom contact op te nemen met een van deze wijkteams (voor website, adressen en telefoonnummers: zie bovenaan deze pagina of de pagina hulpinstanties). U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt berekend of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. Daarnaast wordt tijdens dit gesprek ingegaan op uw persoonlijke situatie en wordt gekeken welke hulp er nog meer mogelijk is in uw situatie. Neem voor het intakegesprek uw bankafschriften van de laatste 3 maanden mee om de opgegeven bedragen te kunnen aantonen. Dat geldt ook bij een hernieuwde aanvraag (herintake). Neem ook uw paspoort of rijbewijs mee ter identificatie.

 5. Hulp nodig bij moeilijke, juridische problemen?
  U kunt altijd terecht bij 'Het Juridisch Loket Haarlem'. Ga naar hun website voor het adres en het telefoonnummer. Maak eerst telefonisch een afspraak voor een gesprek met een van de juristen. Zij kunnen u verder helpen.

 6. En verder…
  Moet u aangeven hoe lang u denkt dat u hulp nodig hebt. Het streven is, dat er op korte of iets langere termijn een oplossing voor uw situatie komt. Na drie of zes maanden (afhankelijk van uw situatie) wordt opnieuw gekeken of u nog hulp nodig hebt. Hulp van de voedselbank duurt maximaal drie jaar.

 7. Privacy
  Er wordt met zorg gewaakt over uw gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of u hulp nodig hebt en worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Iedereen bij de voedselbank houdt zich hieraan.