Doelstelling: Mensen in nood helpen,
verspilling voorkomen en armoede bestrijden.

2020 04 24 VB ah bbroek 310 x 249Albert Heijn Zwetsloot Bennebroek heeft samen met Nord Lommerse Flower Bulb Group de actie 'Pluk voor Kindergeluk' op touw gezet. Van de opbrengst was 1/3 deel bestemd voor de voedselbank. Dus toog bedrijfsleider Anga van Veldhuizen van Voedselbank Haarlem naar Bennebroek om ruim 700 potten zoet broodbeleg en 200 flessen olie in ontvangst te nemen. 
Op de foto links Anga, in het midden de vertegenwoordigster van de Albert Heijn en rechts Christine van Nord Lommerse Flower Bulb Group, die de tulpen ter beschikking hebben gesteld.

Namens de goede doelen iedereen hartelijk dank voor het kopen van de tulpen! En namens de klanten van de voedselbank hartelijk dank voor deze sympatieke actie!